ASHIGARU-RYU COMBAT KARATE EXAMEN EISEN


10e Kyu Blauw: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / taikyoku sono ichi / geri kata / kihon kata ichi / 5 ronden kumite
10e Kyu Blauw: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / taikyoku sono ichi / geri kata / kihon kata ichi / 5 ronden kumite
9e Kyu Blauw I: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / yoi dachi / sanchin dachi / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / geri kata / kihon kata ichi / 7 ronden kumite
9e Kyu Blauw I: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / yoi dachi / sanchin dachi / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / geri kata / kihon kata ichi / 7 ronden kumite
8e Kyu Geel: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / yoi dachi / sanchin dachi / musubi dachi / kokutsu dachi / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / geri kata / kihon kata ichi / kihon kata ni / 10 ronden kumite
8e Kyu Geel: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / yoi dachi / sanchin dachi / musubi dachi / kokutsu dachi / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / geri kata / kihon kata ichi / kihon kata ni / 10 ronden kumite
7e Kyu Geel I: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / yoi dachi / sanchin dachi / musubi dachi / kokutsu dachi / heiko dachi / neko ashi dachi / shiko dachi / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / geri kata
7e Kyu Geel I: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / yoi dachi / sanchin dachi / musubi dachi / kokutsu dachi / heiko dachi / neko ashi dachi / shiko dachi / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / geri kata

combi kata / kihon kata ichi / kihon kata ni / 12 ronden kumite

6e Kyu Oranje: uchi hachi dachi / tsuru ashi dachi / moro ashi dachi / heisoku dachi / kake dachi / kihon kata ichi / kihon kata ni / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / sokugi taikyoku sono ichi / 15 ronden kumite
6e Kyu Oranje: uchi hachi dachi / tsuru ashi dachi / moro ashi dachi / heisoku dachi / kake dachi / kihon kata ichi / kihon kata ni / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / sokugi taikyoku sono ichi / 15 ronden kumite
5e Kyu Oranje I: dachi kata / kihon kata ichi / kihon kata ni / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / sokugi taikyoku sono ichi / sokugi taikyoku sono ni / pinan sono ichi / 17 ronden kumite
5e Kyu Oranje I: dachi kata / kihon kata ichi / kihon kata ni / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / sokugi taikyoku sono ichi / sokugi taikyoku sono ni / pinan sono ichi / 17 ronden kumite
4e Kyu Groen: pinan sono ichi / pinan sono ni / kihon kata san / 20 ronden kumite
4e Kyu Groen: pinan sono ichi / pinan sono ni / kihon kata san / 20 ronden kumite
3e Kyu Groen I: pinan sono san / kihon kata yon / 24 ronden kumite
3e Kyu Groen I: pinan sono san / kihon kata yon / 24 ronden kumite
2e Kyu Bruin: sanchin sono ichi kata / alle voorgaande kata / 15 ronden ne waza kumite / 7 ronden kumite
2e Kyu Bruin: sanchin sono ichi kata / alle voorgaande kata / 15 ronden ne waza kumite / 7 ronden kumite
1e Kyu Bruin I: sai taikyoku sono ichi ni san / bo taikyoku sono ichi ni / sai pinan sono ichi / bokken taikyoku sono ichi / sanchin sono ni kata / 10 ronden ne waza kumite / 10 ronden kumite
1e Kyu Bruin I: sai taikyoku sono ichi ni san / bo taikyoku sono ichi ni / sai pinan sono ichi / bokken taikyoku sono ichi / sanchin sono ni kata / 10 ronden ne waza kumite / 10 ronden kumite
1e Dan Zwart I: gehele voorgaande programma / toegevoegde wapen kata / 30 ronden kumite om en om met ne waza
1e Dan Zwart I: gehele voorgaande programma / toegevoegde wapen kata / 30 ronden kumite om en om met ne waza
2e Dan Zwart II: 10 lesuren examen / bunkai kata / randori werptechnieken / toegevoegde wapen kata / kata uechi ryu / 35 ronden kumite om en om met ne waza
2e Dan Zwart II: 10 lesuren examen / bunkai kata / randori werptechnieken / toegevoegde wapen kata / kata uechi ryu / 35 ronden kumite om en om met ne waza
3e Dan Zwart III: 50 ronden kumite om en om met ne waza
3e Dan Zwart III: 50 ronden kumite om en om met ne waza
Download
10TH KYU.pdf
Adobe Acrobat document 284.9 KB
Download
6TH KYU.pdf
Adobe Acrobat document 386.1 KB
Download
9TH KYU.pdf
Adobe Acrobat document 302.8 KB
Download
5TH KYU.pdf
Adobe Acrobat document 382.9 KB
Download
8TH KYU.pdf
Adobe Acrobat document 369.9 KB
Download
4TH KYU.pdf
Adobe Acrobat document 378.1 KB
Download
7TH KYU.pdf
Adobe Acrobat document 392.1 KB
Download
3RD KYU.pdf
Adobe Acrobat document 381.7 KB

Download
2ND KYU.pdf
Adobe Acrobat document 380.0 KB
Download
1ST KYU.pdf
Adobe Acrobat document 365.7 KB
Download
1ST DAN.pdf
Adobe Acrobat document 391.6 KB
Download
2ND DAN.pdf
Adobe Acrobat document 396.4 KB

Download
3RD DAN.pdf
Adobe Acrobat document 454.3 KB
Download
LEVEL1.pdf
Adobe Acrobat document 1.7 MB
Download
LEVEL2.pdf
Adobe Acrobat document 2.2 MB
Download
KNIFEMANUAL1.pdf
Adobe Acrobat document 2.2 MB

Download
MESHANDLEIDING1.pdf
Adobe Acrobat document 2.3 MB

SOON ONLINE OSU

SOON ONLINE OSU

Download
kickpdf.pdf
Adobe Acrobat document 3.9 MB

Download
kids.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB
Download
Shidokan clinchen.pdf
Adobe Acrobat document 607.2 KB
Download
kickboxing thai elleboog.pdf
Adobe Acrobat document 4.8 MB